جلسه جهت مشارکت با شرکت توتان

جلسه جهت مشارکت با شرکت توتان


به گزارش روابط عمومی پوهنتون ذوق، جلساتی  با شرکت توتان ،فعال در حوزه فین تک و علاقه مندی این گروه جهت سرمایه گذاری بر روی استارتاپ های پوهنتون ذوق برقرار شد. جلسه جهت هماهنگی بیشتر در شرکت توتان با حضور مدیرعامل مجموعه ذوق،مدیر پوهنتون ذوق و مدیر بازرگانی مجموعه ذوق به همراه مدیران ارشد شرکت توتان برگزار و نتایج خوبی در هفته های آتی به اطلاع شما عزیزان خواهد شد. 

در این جلسه ضمن معرفی و پرزنت شرکت توتان و شرح فعالیت هایی که تاکنون انجام داده اند,در ادامه از توانمندی ها و فرصت های همکاری خود صحبت کردند.