فرش قرمز دیجیتال مارکتینگ (بخش چهارم)

فرش قرمز دیجیتال مارکتینگ (بخش چهارم)

وب سایت ها ممکن است با هدف اطلاع رسانی - فروش - برند سازی - اعتماد سازی و .. متولد شوند . تعداد وب سایت هایی که هم اکنون بر روی شبکه وب جهانی وجود دارد بسیار زیاد است. بامن زهرا سازگار از استارت آپ پوهنتون ذوق در قسمت چهارم فرش قرمز دیجیتال مارکتینگ همراه باشید تا با اهمیت و نقش وب سایت در دیجیتال مارکتینگ بیشتر آشنا شوید .برای مشاهده ویدئو بر روی لینک کلیک فرمایید.