آیا تاکنون خواسته اید در سطح پوهنتون ذوق چیزی بیاموزید؟آیا به طیف گسترده ای از رشته های تحصیلی علاقه دارید؟ آیا به دست آوردن دانش ارزشمند و جالب به صورت کم هزینه امکان پذیر است ؟ آموزش نقش اساسی در توسعه انسانی , اجتماعی و اقتصادی دارد. آموزش و پرورش به عنوان یک حق انسانی درنظر گرفته شده و نقش اساسی در توسعه انسانی , اجتماعی و اقتصادی دارد. آموزش برابری جنسیتی , ترویج صلح و شانس فرد برای داشتن فرصت های بیشتر در زندگی را افزایش می دهد. پوهنتون ذوق پیشرو در آموزش, استعدادیابی و حمایت مهاجرین افغانستانی می باشد.


اهداف پوهنتون ذوق :
پوهنتونی با هدف ارائه آموزش باکیفیت به عموم مهاجران افغانستانی که فاقد دسترسی به آموزش هستند , متمرکز شده است .
* مفهوم آموزش اجتماعی و مالی ابزاری قدرتمند است که توانایی کمک به مهاجرین افغانستانی برای دستیابی به اهداف توسعه پایدار را دارد.
* آموزش علمی , اجتماعی و مالی اجازه می دهد چرخه بین نسلی نابرابر را بشکنند. با توانمند سازی اجتماعی و اقتصادی .
* تضمین آموزش با کیفیت فراگیر و عادلانه و ترویج فرصت های یادگیری مادام العمر برای همه افغانستانی های عزیز.
* آموزش به خودی خود ایجاد می شود و ظرفیت بیشتری برای آموزش برای دیگران و پرورش فرهنگی که ارزش یادگیری را ایجاد می شود , ایجاد می کند .
* برابری جنسیتی ایجاد شود تا زنان و دختران بتوانند توانمند شوند .
* مشاغل خوب و رشد اقتصادی فراگیر و پایدار شود . مولد بودن , اشتغال کامل  و کار مناسب برای عموم افغانستانی ها ترویج کنیم. زیرا آموزش یکی از محرک های اصلی پیشرفت اقتصادی و رونق است .
 * ایجاد زیرساخت های انعطاف پذیر , ترویج صنعتی گسترده و پایدار و تقویت نوآوری   با آموزش , کشورها ظرفیت بیشتری برای جمع آوری و نگهداری های ساختاری پیشرفت , سلامتی و امنیت دارند. با تحصیل بهتر ساکنان  کشور , آنها به احتمال زیاد مهارت های فنی و انتقادی خود و حل مسئله خلاقانه را که برای ساختن و نگهداری راه ها و پل ها , سیستم های فناوری اطلاعات و ارتباطات ,فرودگاه ها ,سیستم های بهداشتی و مالی و بسیاری از موارد دیگر که مورد نیاز است ,به دست می آورند. سایر ساختارهایی که زندگی در یک کشور بهبود می بخشد و شکوفا می کند .
* ارتقا جامعه ای صلح آمیز و فراگستر برای توسعه پایدار , دسترسی به عدالت برای همه و ایجاد نهادهای موثر , پاسخگو و فراگیر در همه سطوح .