رونمایی از برنامه همکاری با متخصصان و کارآفرینان بین‌المللی

رونمایی از برنامه همکاری با متخصصان و کارآفرینان بین‌المللی

 

از برنامه همکاری با متخصصان و کارآفرینان بین‌المللی با حضور مهدی قلعه نوی رییس مرکز تعاملات بین المللی علم و فناوری، پرویز کرمی مشاور معاون علمی و فناوری رییس جمهوری و مهدی محمودی مدیرکل امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور رونمایی شد.

✅مدیرکل دفتر امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور:
اقامت دائم ایران به متخصصان بین المللی اعطا می‌شود

?مدیرکل دفتر امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور گفت: براساس برنامه همکاری به متخصصان و کارآفرینان بین المللی واجد شرایط تسهیلات و اقامت حداقل از ۳ تا ۱۰ سال و اقامت دائم ایران داده می‌شود.

?مهدی محمودی روز چهارشنبه در آیین رونمایی از برنامه همکاری با متخصصان و کارآفرینان بین المللی که در معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری برگزار شد، افزود: در برنامه ای که در معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در حال اجرا است سعی شده با هماهنگی وزارت کشور  که به عنوان سیاست گذار در بین دستگاه ها است افرادی که به عنوان نخبه  شناسایی شده اند مورد حمایت قرار گیرند و تسهیلاتی در اختیار آنان قرار داده شود.

?وی ادامه داد: آیین نامه حمایت از نخبگان و فرهیختگان بین المللی تهیه شده است و بر اساس امتیاز بندی که در این کمیسیون صورت می گیرد، تصمیمات لازم برای ارایه خدمات به متخصصان و کارآفرینان بین المللی  گرفته می شود و به این افراد اقامت و تسهیلات ویژه  اعطا می شود.

?دبیر کمیسیون ساماندهی اتباع و مهاجرین خارجی خاطرنشان کرد: بر اساس این برنامه از حداقل ۳ سال، ۵ سال، ۱۰ سال و اقامت داِئم  به متخصصان و کارآفرینان بین المللی داده می شود.
محمودی یادآور شد: فرآیند ثبت نام  متخصصان و کارآفرینان بین المللی از سال گذشته آغاز شده و  تعدادی معرفی شده اند، پرونده های بعدی نیز در حال طی  مراحل قانونی است، در حال حاضر ۷۰ پرونده در دست  بررسی  و مجوز ۳۰ اقامت  به شکل  تسهیلات ویژه و بلند مدت  صادر شده است.