پوهنتون ذوق و اداره کل اشتغال اتباع خارجی

پوهنتون ذوق و اداره کل اشتغال اتباع خارجی

نشست پوهنتون ذوق با اداره کل اشتغال اتباع خارجی

به گزارش واحد روابط عمومی پوهنتون ذوق,مدیر شتابدهنده پوهنتون ذوق نشستی با حضور مدیر کل اداره اشتغال اتباع خارجی و مدیر صدور پروانه کار اتباع خارجی ,سایر نمایندگان و مدیران آن اداره صورت گرفت.در این نشست,ضمن معرفی و اهداف شتابدهنده پوهنتون ذوق,در ادامه نشست به معرفی بزرگترین سامانه فروشگاهی در بستر آنلاین با نام افغان دکان ویژه مهاجرین افغانستانی فراهم شده است. که تمام اتباع افغانستانی می توانند در آن بدون هیچ سرمایه و دانش تخصصی در زمینه تجارت الکترونیک ,محصولات خود را تولید و به فروش برسانند.سازگار گفت:هدف نهایی از این نشست,گرفتن مجوز مشاغل آنلاین برای افغان دکان است.