کتاب آموزشی کارگاه html5-css3

کتاب آموزشی کارگاه html5-css3


به گزارش روابط عمومی پوهنتون ذوق, کتاب برگزیده جشنواره رشد آموزش و پرورش انتخاب شد. همه ساله جشنواره رشد آموزش و پرورش,با هدف ارائه و معرفی کتاب های مناسب اقشار مختلف و دوره های تحصیلی مختلف برگزار می شود.

در سند تحول بنیادین آموزش‌وپرورش به تولید محتوای متناسب با نیاز دانش آموزان استفاده هوشمندانه از آن و تنوع‌بخشی یادگیری توجه ویژه شده است. رویكردهای جدید آموزشی و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین در تولید رسانه‌های یادگیری، زمینه‌سازی برای مشارکت ، معلمان و مربیان در تولید، تکمیل و غنی‌سازی مواد، منابع، بسترسازی برای بسط و توسعه تجارب دانشجویان در طراحی، ساخت و ارزشیابی مواد و منابع یاددهی و یادگیری ازجمله سیاست‌های دیگری هستند که باید آن‌ها را در راستای توانمندسازی دانش آموزان جهت ایفای نقش اصلی و محوری در نیل به وضع مطلوب موردتوجه قرار داد.

 

سال 1397 با 4 عنوان تایید شده در این جشنواره سپری شد . درسال 1399 کتاب آموزشی کارگاه html-css نیز مورد تایید جشنواره رشد قرار گرفت.در این کتاب آموزشی سعی بر آن داشتیم تا بتوانیم با زبانی شیوه و رسا در قالب کارگاه های مختلف به آموزش html5-css3 بپردازیم.