پایگاه اطلاع رسانی

مطالب من
دنیای دیجیتال مارکتینگ

دنیای دیجیتال مارکتینگ

بازاریابی دیجیتال مانند هر نوع بازاریابی دیگر است. این راهی برای ارتباط و تأثیرگذاری بر مشتریان بالقوه شماست. تفاوت در این است که شما با مشتری به صورت آنلاین ارتباط برقرار می کنید.